Akty korporacyjne

Radc.2019.3.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 142/X/2019
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 16 marca 2019 r.
w sprawie powołania Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej

Na podstawie § 58a ust. 4 pkt 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Tomasza Parkasiewicza na funkcję Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.