Powołanie członków Rady Ośrodka Współpracy Zagranicznej.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.9.2

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 września 2022 r.

UCHWAŁA Nr 25/22/IX
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 2 września 2022 r.
w sprawie powołania członków Rady Ośrodka Współpracy Zagranicznej

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) oraz § 3 ust. 2 i § 6 ust. 1 uchwały Nr 25/08/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Ośrodka Współpracy Zagranicznej, uchwala się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się członków Rady Ośrodka Współpracy Zagranicznej w składzie:
1)
kol. Łukasz Jasek;
2)
kol. Anna Lella;
3)
kol. Radosław Maksymowicz;
4)
kol. Jarosław Markowski;
5)
kol. Michał Matuszewski;
6)
Kol. Ewa Siewierska-Chomeniuk.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.