Lekarz.2018.11.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 19/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie powołania członków Kapituły odznaczenia "Meritus Pro Medicis"

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 2 ust. 1 pkt 8 regulaminu nadawania odznaczenia "Meritus Pro Medicis" stanowiącego załącznik do uchwały nr 15/18/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu nadania odznaczenia "Meritus Pro Medicis" uchwala się, co następuje:
§  1.  Na członków Kapituły odznaczenia "Meritus Pro Medicis" na czas VIII kadencji Naczelnej Rady Lekarskiej powołuje się:
1) Kol. Łukasz Wojnowski (lekarz)
2) Kol. Ryszard Kępa (lekarz)
3) Kol. Małgorzata Lindorf (lekarz dentysta)
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.