Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 208/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie powołania członków i przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP

Na podstawie § 21 ust. 5 Statutu KIDP, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje w skład Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw Krajowej Izby Doradców Podatkowych następujące osoby:
1) Jacek Bajson - nr wpisu 02223,
2) Iwona Biernat-Baran - nr wpisu 12273,
3) Cezary Krysiak - nr wpisu 12270,
4) Marcin Rymaszewski - nr wpisu 10036.
§  2.  Na Przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw Krajowej Izby Doradców Podatkowych powołuje się Panią Iwonę Biernat-Baran.
§  3.  Finansowanie Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw Krajowej Izby Doradców Podatkowych odbywać się będzie z planu przychodów i wydatków Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.