Podat.2018.5.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 19/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie powierzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2016 podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych.

Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP, w związku § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zgodnie z § 5 ust. 4 uchwały z dnia 13 stycznia 2014 r. nr 40/2018 Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, po przeprowadzeniu przez KKR KIDP konkursu ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2016, Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP przyjmuje uchwałę o następującej treści:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego KIDP za rok 2016 - firmę POL-TAX i powierza jej badanie sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2016 r.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.