Potwierdzenie przyznania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego".

Akty korporacyjne

Aptek.2021.5.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 maja 2021 r.

UCHWAŁA Nr VIII/5/2021
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie potwierdzenia przyznania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego"

Na podstawie § 9 "Regulaminu przyznawania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego" i tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego", stanowiącego załącznik do uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VI/26/2012 z dnia 13 września 2012 r., Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1. 
Potwierdza się przyznanie "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego" osobom wymienionym w załączniku do uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w sprawie postanowienia przeprowadzone przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci wideokonferencji.

W głosowaniu uczestniczyło 36 członków Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Wynik

1) za - 33;

2) przeciw - 1;

3) wstrzymujących się - 2.

ZAŁĄCZNIK

I. Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie

1. mgr farm. Mariusz Pikuła

2. mgr farm. Dominika Rajczyk-Wrona

II. Okręgowa Izba Aptekarka w Gdańsku

1. mgr farm. Justyna Raupuk

2. mgr farm. Paulina Landsberg

3. mgr farm. Anna Starostka

4. mgr farm. Dorota Duchnowska

5. dr n. farm. Natalia Miękus-Purwin

6. mgr farm. Anna Ehlert-Mackiewicz

III. Okręgowa Izba Aptekarka w Krakowie

1. mgr farm. Magdalena Kudrzycka

2. dr n. farm. Przemysław Szybka

3. mgr farm. Maria Petlic-Jedynak

IV. Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie

1. mgr farm. Bartosz Wiechecki

V. Okręgowa Izba Aptekarska w Opolu

1. mgr farm. Anna Stachlińska

VI. Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska

1. mgr farm. Marcin Bochniarz

2. mgr farm. Jacek Brodziński

VII. Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska

1. mgr farm. Ewa Proch-Brudnowska

2. mgr farm. Kazimierz Łaszewski

VIII. Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska

1. mgr farm. Władysława Czujko-Cyreńska

2. mgr farm. Grażyna Kasprzyk

3. mgr farm. Zyta Derewlanko-Chomiak

IX. Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

1. mgr farm. Adam Borowy