Aptek.2017.5.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr VII/13/2017
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie potwierdzenia przyznania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego".

Na podstawie § 9 "Regulaminu przyznawania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego" i tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego", stanowiącego załącznik do uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VI/26/2012 z dnia 13 września 2012 r., Naczelna Rada Aptekarska uc uchwala, co następuje:
§  1.  Potwierdza się przyznanie "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego" osobom wymienionym w załączniku do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

I. OIA Białystok

1. mgr farm. Kamil Andrzejewski

2. dr n. farm. Ewa Czyżewska

II. OIA Bydgoszcz

1. mgr farm. Emilia Pietkiewicz

2. mgr farm. Jolanta Majchrzak

III. OIA Częstochowa

1. mgr farm. Agnieszka Fenig

IV. OIA Gdańsk

1. mgr farm. Grażyna Mazurowska

2. prof. dr hab. n. farm. Wiesław Sawicki

V. OIA Katowice

1. mgr farm. Krzysztof Grzesik

VI. OIA Kielce

1. mgr farm. Elżbieta Kałużna - Cebula

2. mgr farm. Edyta Wojda

VII. OIA Kraków

1. mgr farm. Maryla Lech

2. mgr farm. Wojciech Stępień

3. mgr farm. Barbara Zakrzewska

VIII. OIA Olsztyn

1. mgr farm. Bogumiła Polakiewicz

2. mgr farm. Marlena Sadowska

3. mgr farm. Magdalena Stankiewicz

IX. OIA Poznań

1. dr Arleta Matschay

2. mgr farm. Tomasz Kozaczyk

3. mgr farm. Maciej Pawełczyk

IX. OIA Poznań

1. dr Arleta Matschay

2. mgr farm. Tomasz Kozaczyk

3. mgr farm. Maciej Pawełczyk

X. OIA Opole

1. mgr farm. Monika Muszyńska

2. mgr farm. Anna Prygiel

3. mgr farm. Dariusz Smoliński

XI. OIA Łódź

1. mgr farm. Magdalena Andrzejewska

2. mgr farm. Andrzej Dowgird

3. mgr farm. Łukasz Konka

XII. OIA Rzeszów

1. mgr farm. Henryka Paszko

2. mgr farm. Elżbieta Rabiej-Koralewicz

XIII. OIA Szczecin

1. mgr farm. Maria Antczak

2. mgr farm. Teresa Kończak - Zielińska

XIV. OIA Zielona Góra

1. mgr farm. Maria Bobryk

2. dr n. farm. Krystyna Kowal - Szóstak

XV. OIA Warszawa

1. Mgr farm. Katarzyna Dryja

2. Śp. mgr farm. Stanisław Janiszewski

2. mgr farm. Sebastian Sobski

3. mgr farm. Jerzy Żabiński