Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Akty korporacyjne

RGNiSW.2016.5.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr 339/2016
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym