Sędz.2018.5.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 11 maja 2018 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw, przedstawionego do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 4 kwietnia 2018 r. (znak GMS-WP-173-96/18), nie zgłasza uwag do projektu, gdyż nie dotyczy on sądownictwa, sędziów i asesorów sądowych.