Akty korporacyjne

Sędz.2017.12.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 grudnia 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 grudnia 2017 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw (Nr WO-020-146/17) oraz w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (Nr WO-020-137/17)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektami przedłożonymi: pismem z 15 listopada 2017 r. GMS-WP-173-281/17 oraz pismem z 27 listopada 2017 r. GMS-WP- 173-304/17, opiniuje je bez uwag.