Sędz.2018.5.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 maja 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 maja 2018 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o lasach, skierowanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 23 kwietnia 2018 r. Nr GMS-WP-173-129/18, nie zgłasza uwag do jego treści.

Rada zauważa, że proponowane w art. 23a ust. 2 rozwiązanie koreluje z art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Pozostałe zmiany zaproponowane w projekcie pozostają poza zakresem kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa, bowiem nie dotyczą sądownictwa, sędziów i asesorów sądowych.