Sędz.2018.10.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 października 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 października 2018 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 27 sierpnia 2018 r. (znak: GMS-WP-173-224/18), nie zgłasza uwag do jego treści.