Akty korporacyjne

Sędz.2019.3.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 marca 2019 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (UD46)

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 13 marca 2019 r. (Nr GMS-WP-173-59/19), nie zgłasza uwag do jego treści.