Poselski projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Akty korporacyjne

RGSW.2005.3.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 marca 2005 r.

UCHWAŁA Nr 165/2005
PREZYDIUM RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach