Akty korporacyjne

Sędz.2012.11.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 listopada 2012 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 listopada 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o prokuraturze.

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o prokuraturze opiniuje go negatywnie. Proponowana likwidacja rozdziału funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego jest przedwczesna, ponieważ aktualny model struktury prokuratury obowiązuje zbyt krótko, aby można było dokonać odpowiedniej oceny jego funkcjonowania.

Ponadto, Rada zauważa, że w związku, z szeregiem przewidzianych w projekcie rozporządzeń wykonawczych, które na jego podstawie mają być wydane przez odpowiednie organy, a których projektów na obecnym etapie prac nad ustawą nie przedstawiono, nie jest możliwa kompleksowa ocena rozwiązań opiniowanego projektu.