Podat.2017.9.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 31/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie poinformowania Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP o naruszeniu przepisów prawa wewnątrzkorporacyjnego

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP postanawia poinformować Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP o, stwierdzonych w toku czynności kontrolujących, naruszeniach przepisów prawa wewnątrzkorporacyjnego przez członków Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP polegających na:
- zawarciu umowy na stworzenie internetowego katalogu doradców podatkowych dla wybranych Wojewódzkich Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 3 listopada 2016 r. z naruszeniem § 3 uchwały 36/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, § 28a Statutu KIDP, § 4 ust. 6 Regulaminu Gospodarki Finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
- zleceniu usług prawnych Kancelarii Prawa Pracy Michał Szuszczyński na stworzenie wzorów umów dla doradców podatkowych bez zawarcia umowy, z naruszeniem § 28a Statutu KIDP.
§  2.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP zobowiązuje Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP do złożenia stosownego zawiadomienie do Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.