Akty korporacyjne

Podat.2019.3.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 292/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie podjęcia działań mających na celu określenie nowej struktury Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 w związku z § 43 ust. 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych, postanawia podjąć stosowne działania, mające na celu opracowanie projektu zmian struktury organizacyjnej KIDP oraz określenia zasad funkcjonowania nowych struktur Izby i ich kompetencji.
§  2.  Mając na uwadze potrzebę przygotowania projektu zmian, o którym mowa z § 1, Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Zespół ds. przygotowania zmian w strukturze organizacyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w składzie:
1. Zbigniew Maciej Szymik, nr wpisu 08239;
2. Tomasz Ziółkowski, nr wpisu 00625;
3. Radomir Szaraniec, nr wpisu 11138;
4. Andrzej Ladziński nr wpisu 10051;
5. Piotr Jan Brozowski, nr wpisu 03637;
6. Mariusz Cieśla, nr wpisu 03490;
7. Walerian Goryniak, nr wpisu 00890;
8. Roman Pitucha, nr wpisu 02597;
9. Michał Laskowski, nr wpisu 11626;
10. Danuta Bącler, nr wpisu 02423;
11. Alicja Marciniak, nr wpisu 04382;
12. Krystyna Ziółkowska, nr wpisu 01114;
13. Ewa Stolarczyk, nr wpisu 11051.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje na przewodniczącego Zespołu ds. przygotowania zmian w strukturze organizacyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych Pana Zbigniewa Macieja Szymika.
§  4.  Prace zespołu finansowane będą z z planu przychodów i wydatków Komisji ds. zmian w ustawie o doradztwie podatkowym na rok 2019 z poz. Ws3.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.