Plany pracy na rok 2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy... - OpenLEX

Plany pracy na rok 2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych.

Akty korporacyjne

NIPIP.2018.3.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 305/VII/2018
NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie planów pracy na rok 2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 21 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie programu samorządu pielęgniarek i położnych na okres VII kadencji i Uchwały Nr 76/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, składu osobowego komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Regulaminu działania komisji problemowych i zespołów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1. 
Przyjmuje się plan pracy na rok 2018:
1.
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.
Komisji Prawa i Legislacji, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3.
Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4.
Komisji Budżetowo-Finansowej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5.
Komisja ds. Świadczeń gwarantowanych, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6.
Komisji ds. Położnych, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7.
Zespołu ds. Ratownictwa Medycznego, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8.
Zespołu ds. Służb mundurowych, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
9.
Zespołu ds. opieki długoterminowej i opieki paliatywnej, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
10.
Komisji ds. warunków pracy i płacy, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
11.
Komisji Skarg i Wniosków, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.
12.
Komisja ds. Etyki, stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.
13.
Zespołu ds. Lecznictwa szpitalnego, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.
14.
Zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.
15.
Zespołu ds. domów pomocy społecznej, stanowiący załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.
16.
Zespołu ds. ochrony zdrowia pracujących, stanowiący załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Plan pracy NRPiP na rok 2018