Plan działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2012 rok. - OpenLEX

Plan działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2012 rok.

Akty korporacyjne

RGNiSW.2012.5.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 maja 2012 r.

UCHWAŁA Nr 331/2012
RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 10 maja 2012 roku
dotycząca planu działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2012 rok