Lekarz.2017.6.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 155/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie organizacji posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w Łodzi

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Postanawia się, że na zaproszenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 7 lipca 2017 r. zostanie zorganizowane w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.