Określenie wysokości i terminu uiszczenia opłaty za wpis na listę doradców podatkowych.

Akty korporacyjne

Podat.2002.9.4

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 września 2002 r.

UCHWAŁA Nr 370/2002
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 4.09.2002 r.
w sprawie określenia wysokości i terminu uiszczenia opłaty za wpis na listę doradców podatkowych

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5.07.1996 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86) ustala się, co następuje:
§  1.
1.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych pobiera opłatę za wpis na listę doradców podatkowych w wysokości 600 zł.
2.
Opłatę za wpis na listę doradców podatkowych należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wpisie na listę doradców podatkowych.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.