Akt korporacyjny

Radc.2017.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 60/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia cyklu szkoleniowego doskonalenia zawodowego

Na podstawie art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) oraz § 4 ust. 3 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, uchwala się co następuje:
§  1.  W celu realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego radców prawnych oraz prawników zagranicznych określa się kolejny cykl szkoleniowy doskonalenia zawodowego na lata 2018 - 2020.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.