Akt korporacyjny

Lekarz.2017.6.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

STANOWISKO Nr 12/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z obywatelskim projektem ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Adama Podgórskiego z dnia 6 czerwca 2017 r., znak: GMS-WP-173-147/17, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.
Naczelna Rada Lekarska pozytywnie ocenia projekt uznając, że przewidziane w jego treści rozwiązania są w stanie realnie poprawić warunki pracy pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrzymać ich emigrację oraz zachęcić do wykonywania tych zawodów, zapewniając polskim pacjentom dostępności do wykwalifikowanych pracowników wykonujących zawody medyczne na bezpiecznym, europejskim poziomie.

Projekt powinien zostać uzupełniony o postanowienia określające wysokość minimalnego wynagrodzenia dla osób wykonujących zawody medyczne w formie przyjmowania zleceń lub świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Rozwiązanie takie powinno przyjąć formę przewidzianą w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę poprzez określenie minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia osoby przyjmującego zlecenie lub świadczącej usługi.