Podat.2018.1.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie nieobecności członków Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP na posiedzeniu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP w dniu 10 stycznia 2018r.

Działając na podstawie § 13 pkt 1a w związku z § 11 pkt 4a Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP, Krajowa Komisja Rewizyjna uznaje za nieusprawiedliwioną nieobecność Pana Janusza Rynka Pani Jolanty Nikolaj, Pani Ireny Bachowskiej oraz Pani Anny Leszczyńskiej na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2018 r. w związku z nie udokumentowaniem usprawiedliwienia tych nieobecności.