Podat.2018.1.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie nieobecności członków Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP na posiedzeniu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP w dniu 4 stycznia 2018r.

Działając na podstawie § 13 pkt 1a w związku z § 11 pkt 4a Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP, Krajowa Komisja Rewizyjna uznaje za usprawiedliwioną nieobecność Pana Janusza Rynka na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2018 r. oraz za nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2018r. Pani Jolanty Nikolaj oraz Pani Ireny Bachowskiej w związku z nie udokumentowaniem usprawiedliwienia tych nieobecności.