KRASP.2017.7.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRASP
z dnia z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie nadania Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej statusu uczelni członkowskiej KRASP

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), działając na podstawie § 5 ust. 3 oraz § 7 ust. 1 Statutu KRASP, po zapoznaniu się z wnioskiem Rektora Wyższej Szkoły Studiów Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz opinią komisji powołanej do oceny tego wniosku, postanawia nadać Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej status uczelni członkowskiej KRASP.