Nadanie statusu Honorowego Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Akty korporacyjne

KRPSZ.2021.6.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA Nr 7/2021
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH UCZELNI ZAWODOWYCH
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie: nadania statusu Honorowego Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 8 Statutu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ), Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych
uchwala, co następuje:
§  1. 
Nadaje się tytuł Honorowego Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Panu prof. dr hab. Witoldowi Stankowskiemu na kadencję 2021-2024.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.