Akty korporacyjne

PAN.2018.4.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 10/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 17 kwietnia 2018 roku
w sprawie nadania Medalu PAN im. Mikołaja Kopernika

Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Nr 9 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie Medalu Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika uchwala, co następuje:
§  1.  Prezydium PAN w oparciu o rekomendację Kapituły Medalu przyznaje Medal Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika

Profesorowi Richardowi Edgarowi Pipesowi

za wybitne osiągnięcia naukowe.

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.