Nadanie Medalu PAN im. Mikołaja Kopernika.

Akty korporacyjne

PAN.2016.3.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 marca 2016 r.

Uchwała Nr 8/2016
Prezydium Polskiej Akademii Nauk
z dnia 15 marca 2016 roku
w sprawie nadania Medalu PAN im. Mikołaja Kopernika

Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Nr 9 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie Medalu Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika uchwala, co następuje:
§  1.
Prezydium PAN w oparciu o rekomendację Kapituły Medalu przyznaje Medal Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika

Polskiemu Zespołowi Badawczemu POLGRAW

za udział w odkryciu pierwszego źródła fal grawitacyjnych.

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.