Akty korporacyjne

RGSW.2006.3.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 marca 2006 r.

UCHWAŁA Nr 21/2006
RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 16 marca 2006 r.
w sprawie kryteriów podziału dotacji budżetowej dla uczelni artystycznych w 2006 r.