Prok.2017.11.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA
KRAJOWEJ RADY PROKURATORÓW PRZY PROKURATORZE GENERALNYM
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie konsultacji Zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów

1. Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym kieruje projekt Zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów, w treści ustalonej przez Radę na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2017 r., do konsultacji z prokuratorami i asesorami.
2. KRP zobowiązuje Sekretarza Rady do zamieszczenia projektu zbioru na stronie internetowej KRP oraz przekazania projektu do konsultacji za pośrednictwem prokuratorów regionalnych oraz w zakresie prokuratorów Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej za pośrednictwem przedstawiciela IPN w Krajowej Radzie Prokuratorów.
3. KRP oczekuje zgłoszenia ewentualnych uwag w terminie do 30 listopada 2017 r. poprzez przedstawicieli Rady lub bezpośrednio do KRP na adres elektroniczny Biura Prokuratora Krajowego.