KRASP.2018.11.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 listopada 2018 r.

UCHWAŁA
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KRASP
z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie konieczności nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich uznaje za niezbędne dokonanie w najbliższym czasie nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uwzględniającej postulaty zgłaszane przez KRASP, zgodnie z deklaracjami w tej sprawie, wielokrotnie składanymi przez przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w okresie poprzedzającym wejście w życie ustawy.

KRASP deklaruje gotowość do współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy opracowywaniu projektu takiej nowelizacji.