Rewid.2017.4.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 429/25/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie harmonogramu posiedzeń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w 2017 r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1000) w związku z § 16 ust. 1 Regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/4/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się harmonogram posiedzeń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w 2017 r.:
1) 17 stycznia 2017 r.;
2) 14 lutego 2017 r.;
3) 14 marca 2017 r.;
4) 11 kwietnia 2017 r.;
5) 16 maja 2017 r.;
6) 13 czerwca 2017 r.;
7) 4 lipca 2017 r.;
8) 1 sierpnia 2017 r.;
9) 5 wrzesień 2017 r.
10) 26 września 2017 r.;
11) 24 października 2017 r.;
12) 21 listopada 2017 r.;
13) 12 grudnia 2017 r.
§  2.  Uchyla się postanowienie Nr 385/23/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie harmonogramu posiedzeń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w 2017 r.
§  3.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.