Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 43/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018
w sprawie głosowania przy zastosowaniu elektronicznych technik liczenia głosów

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. 2016 r. 794 ze zm.), w związku z § 16 ust. 3 Regulaminu V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1.  V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych postanawia głosowania tajne przeprowadzać przy zastosowaniu elektronicznej techniki liczenia głosów, o której mowa w § 24 Regulaminu Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.