Podat.2018.5.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 235/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie dopuszczenia możliwości rozpatrywania projektu uchwały w sprawie zmian Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych bez opinii właściwej Komisji

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu KIDP w zw. z § 16 ust. 3 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, uchwala się co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na dopuszczenie możliwości rozpatrywania projektu uchwały w sprawie zmian Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych bez opinii właściwej Komisji.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.