Podat.2018.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 563/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie dofinansowania XIX Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej organizowanej przez ELSA Poland

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 5 oraz § 6 ust. 1 pkt 9 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia o dofinansowaniu - organizowanej przez ELSA Poland - XIX Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej "Podatki i Technologia", która odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 roku w Warszawie, w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na 2018 rok z poz. Ws9.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.