Podat.2018.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 564/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie dofinansowania VI Podkarpackiej Konferencji, która odbędzie się w dniach 9-11.11.2018 r. w Krasiczynie

Na podstawie § 50 ust. 3 pkt 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z pkt 5 części II załącznika do uchwały nr 35/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021 uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza do 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na dofinansowanie VI Podkarpackiej Konferencji, która odbędzie się w dniach 9 -11.11.2018 r. w Krasiczynie.
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2018 z pozycji preliminarza Ws9.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.