Akty korporacyjne

Podat.2019.6.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 414/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie dofinansowania Konferencji "W poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowego - 2019" - UMCS

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 5 oraz § 6 ust. 1 pkt 9 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia o dofinansowaniu - organizowanej przez Katedrę Finansów Publicznych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie konferencji pt. "W poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowego - 2019", która odbędzie się w dniach 21-22 października 2019 roku w Lublinie, w postaci dofinansowania publikacji dotyczącej zawodu doradcy podatkowego z logiem KIDP na okładce, w wysokości do 6 000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych).
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana:
a) 5 000 zł - z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na 2019 rok z poz. Ws9;
b) 1 000 zł - z planu przychodów i wydatków KRDP na 2019 rok z poz. Ws4.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.