Akty korporacyjne

Lekarz.2018.11.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

STANOWISKO Nr 9/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie dezaprobaty dla publicznych wypowiedzi Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, podważających zaufanie do lekarzy i lekarzy dentystów

Naczelna Rada Lekarska wyraża dezaprobatę dla publicznej wypowiedzi Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, dotyczącej nieprawidłowości orzekania przez lekarzy i lekarzy dentystów o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby w związku z masowymi zwolnieniami lekarskimi policjantów.

Wypowiedź Wicepremiera Jarosława Gowina udzielona dla Polsat News w dniu 8 listopada 2018 r., w sposób nieuzasadniony podważa zaufanie do lekarzy i lekarzy dentystów.