Delegowanie przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych Ministerstwa Spraw... - OpenLEX

Delegowanie przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Akty korporacyjne

NIPIP.2018.7.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lipca 2018 r.

NIPIP.2018.07.10

UCHWAŁA Nr 1273/VIIP/2018

PREZYDIUM NACZELNEJ RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.916) art. 48 ust. 1 i ust. 6 pkt 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 poz. 160 z póz. zm.) uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§  1. 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
Lp.Podmiot leczniczyImię i nazwisko przedstawiciela
1.SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w SopocieMarzena Olszewska-Fryc
1.SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w GórznieTeodor Murawa
1.SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy - ZdrojuHalina Zarotyńska
1.SP ZOZ MSWiA w BiałymstokuBeata Olejnik
1.SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w OlsztynieIwona Kacprzak
1.SP ZOZ MSWiA w GdańskuAnna Czarnecka
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.