Lekarz.2018.9.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 66/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie delegowania przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) i art. 48 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.160, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Deleguje się jako przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej:
1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach - kol. Pawła Baruchę
2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu - kol. Andrzeja Obrębowskiego
3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu - kol. Jerzego B. Lacha
4) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach - kol. Bernadetę Mandynę
5) Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie - kol. Krzysztofa Madeja
6) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku - kol. Jacka Drozdowskiego
7) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu - kol. Andrzeja Wojnara
8) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy - kol. Radosławę Staszak-Kowalską.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.