Lekarz.2017.8.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 179/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie delegowania przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych powołanych w podmiotach leczniczych resortu obrony narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522, z późn. zm.), w związku z art. 48 ust. 6 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Deleguje się jako przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej:
1) 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
- kol. Jana Sapieżko,
2) 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
- kol. Czesława Muczyńskiego,
3) 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie
- kol. Bogdana Baruta,
4) 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie
- kol. Zbigniewa Plewę,
5) 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku
- kol. Andrzeja Probuckiego,
6) 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
- kol. Jana Sapieżko,
7) 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
- kol. Marka Szubę,
8) 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie
- kol. Krzysztofa Szczura,
9) 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Helu
- kol. Romana Theusa,
10) 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Opolu
- kol. Marka Femlaka,
11) 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego w Busku-Zdroju
- kol. Jana Sapieżko,
12) 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego w Ciechocinku
- kol. Jana Sapieżko,
13) 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego w Lądku- Zdroju
- kol. Artura Płachtę,
14) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Białymstoku
- kol. Sławomira Sapieżko,
15) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Bielsku-Białej
- kol. Jolantę Firlej-Dobrzańską
16) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Braniewie
- kol. Dariusza Myślińskiego
17) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Gdyni
- kol. Romana Theusa,
18) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Gorzowie Wielkopolskim
- kol. Janusza Jaskowicza,
19) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Grudziądzu
- kol. Marka Szubę
20) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Gubinie
- kol. Artura Tołkacza,
21) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach
- kol. Jana Sapieżko
22) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Legionowie
- kol. Stefana Antosiewicza
23) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Łodzi
- kol. Jarosława Dójczyńskiego,
24) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Nysie
- kol. Waldemara Włoczyka,
25) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Witkowie
- kol. Konrada Maćkowiaka,
26) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Poznaniu
- kol. Walentego Chudzickiego,
27) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Słupsku
- kol. Józefa Dobreckiego
28) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku
- kol. Konrada Maćkowiaka,
29) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Ustce
- kol. Edwarda Pokornego
30) Przychodni Lekarskiej Akademii Obrony Narodowej SPZOZ w Warszawie
- kol. Zbigniewa Zarębę
31) Przychodni Lekarskiej Wojskowej Akademii Technicznej SPZOZ w Warszawie
- kol. Eugeniusza Dziuka,
32) Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej "CePeLek" SPZOZ w Warszawie
- kol. Jacka Woszczyka.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.