Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 820/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych do udziału w wydarzeniach CFE Tax Advisers Europe

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 3, w zw. z § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych deleguje:
1) dr Mariusza Cieślę - Przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej;
2) Annę Misiak - Wiceprzewodniczącą KRDP;
3) Michała Laskowskiego- Członka Komisji Współpracy Międzynarodowej;
4) Bartosza Kubistę - Członka Komisji Współpracy Międzynarodowej;
5) Mateusza Stańczyka - Członka Komisji Współpracy Międzynarodowej; do udziału w posiedzeniach Komitetów CFE Tax Advisers Europe, które odbędą się w dniu 31 stycznia 2020 r.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych deleguje:
1) dr Mariusza Cieślę - Przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej; do udziału w posiedzeniu oraz konferencji New Tax Professional Group, które odbędą się w dniach 6-8 luty 2020 r. w Mediolanie.
§  3.  Koszty uczestnictwa Przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych w wydarzeniach, o których mowa w § 1 oraz § 2, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2020, z pozycji preliminarza Ws4.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.