Akty korporacyjne

Podat.2019.3.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 40/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych do udziału w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia oraz Komitetów CFE Tax Advisers Europe

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 3 w zw. z § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych deleguje: 1) Dr. Mariusza Cieślę - Przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej; 2) Annę Misiak - Wiceprzewodniczącą KRDP; 3) Michała Laskowskiego - Członka Komisji Współpracy Międzynarodowej; 4) Mateusza Stańczyka - Członka Komisji Współpracy Międzynarodowej - do udziału w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia oraz Komitetów CFE Tax Advisers Europe, które odbędą się w dniach 6 -7 czerwca 2019 r. w Brukseli.
§  2.  Koszty uczestnictwa Przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych w wydarzeniu, o którym mowa w § 1, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2019, z pozycji preliminarza Ws8.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.