Podat.2018.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 561/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych do udziału w konferencji organizowanej przez CFE Tax Advisers

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 3 w zw. z § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych deleguje:
1) dr Mariusza Cieślę - Przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej;
2) Annę Misiak - Wiceprzewodniczącą KRDP;
3) Michała Laskowskiego- Członka Komisji Współpracy Międzynarodowej;
4) Mateusza Stańczyka - Członka Komisji Współpracy Międzynarodowej;

- do udziału w konferencji organizowanej przez CFE Tax Advisers: "11th European Conference on Tax Advisers' Proffessional Affairs", która odbędzie się 23 listopada 2018 r. w Madrycie.

§  2.  Koszty uczestnictwa Przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych w wydarzeniu, o którym mowa w § 1, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2018, z pozycji preliminarza Ws8.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.