Akty korporacyjne

Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 223/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych do udziału w Zgromadzeniu Generalnym Confédération Fiscale Européenne

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 3, w zw. z § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych deleguje:
1) dr. Mariusza Cieślę - Przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej;
2) Annę Misiak - Wiceprzewodniczącą KRDP

do udziału w Zgromadzeniu Generalnym Confédération Fiscale Européenne, które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Brukseli.

§  2.  Koszty uczestnictwa Przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych w wydarzeniu, o którym mowa w § 1, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2018, z pozycji preliminarza Ws8.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.