Podat.2017.7.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 380/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 25 lipca 2017 r.
w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych do udziału w Zgromadzeniu Generalnym Confédération Fiscale Européenne, które odbędzie się w dniach 21-23 września 2017 r. w Bratysławie

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 3, w zw. z § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych deleguje:
1) Dr Mariusza Cieślę - Skarbnika KRDP;
2) Dariusza Michała Malinowskiego - Wiceprzewodniczącego KRDP;
3) Annę Misiak - Członka Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP; - do udziału w Zgromadzeniu Generalnym Confédération Fiscale Européenne, które odbędzie się w dniach 21-23 września 2017 r. w Bratysławie.
§  2.  Koszty uczestnictwa Przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych w wydarzeniu, o którym mowa w § 1, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2017, z pozycji preliminarza Ws8.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.