Akt korporacyjny

Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 224/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Krajowej Rady Doradców Podatkowych do udziału w obchodach 25-lecia działalności Czeskiej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 3, w zw. z § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych deleguje Pana dr. Mariusza Cieślę, Przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP, do udziału w obchodach 25-lecia działalności Czeskiej Izby Doradców Podatkowych, które odbędą się w dniu 10 maja 2018 r. w Brnie.
§  2.  Koszty uczestnictwa Przedstawiciela Krajowej Rady Doradców Podatkowych w wydarzeniu, o którym mowa w § 1, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Współpracy Międzynarodowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2018, z pozycji preliminarza Ws8.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.