Lekarz.2018.7.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 37/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie delegowania na konferencję w Chicago

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 poz. 168) w związku z uchwałą Nr 41/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Delegować kol. Jerzego Friedigera, członka Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, na konferencję pt. "100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę: Wkład Lekarzy i osób związanych z medycyną", która odbędzie się w dniach 21-22 września 2018 r. w Chicago, w tym do udziału w Gali Niepodległości.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.