Delegowanie na Konferencję etyczną "Kodeks Etyki Lekarskiej wobec wyzwań współczesności - ciąg dalszy ..."

Akty korporacyjne

Lekarz.2018.10.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 89/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie delegowania na Konferencję etyczną "Kodeks Etyki Lekarskiej wobec wyzwań współczesności - ciąg dalszy ..."

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
Na wniosek Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej delegować kol. Ryszarda Kępę - członka Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej, na Konferencję etyczną "Kodeks Etyki Lekarskiej wobec wyzwań współczesności - ciąg dalszy ...", która odbędzie się w dniu 13 października 2018 r. w Gnieźnie.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.